Organisatie

Ruimte voor ieders groei en ontwikkeling

Naar beneden - Academic Vision

Hart voor de organisatie

Van burn-out preventie tot cultuurverandering. Van individuele coaching tot teambegeleiding.
Academic Vision biedt een breed palet van workshops en diensten om bij te dragen aan
een vitale, plezierige en succesvolle onderwijsorganisatie.

5
VU MC
Inholland Hogeschool
4
1

Organisatie van de 21e eeuw

'A great place to learn and grow for everyone.'

Reinventing Organisations, Zelfsturing, Deep Democracy, en Theory U zijn enkele van vele organisatieontwikkelingen die niet meer weg te denken zijn in de huidige samenleving.

Mensen, onderwijs , leiderschap, wetenschap en organisaties ontwikkelen zich zo snel dat nieuwe theorieën, filosofieën, methodieken en technieken in hoog tempo geboren worden.

Zijn jullie klaar voor een volgende stap? Academic Vision biedt graag ondersteuning.
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden

Gelukkige & gedreven medewerkers

Gelukkige studenten, docenten en medewerkers presteren beter.
Dat weten we uit de wetenschap en de praktijk. Er is meer motivatie en creativiteit en minder verzuim.

Toch zien wij in het hoger onderwijs veel mensen met stress en een hoog burn-out percentage.

Hoe creëer je een omgeving waar mensen gelukkig en gedreven zijn?
Wij bieden ondersteuning om een werksfeer te creëren, waar niet alleen aandacht is voor ieders resultaten op het gebied van onderwijs en onderzoek, maar ook voor ieders welzijn, geluk en gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan:

Inspiratiesessies motivatie en werkgeluk

Loopbaancoaching

Persoonlijke, professionele en leiderschapscoaching

Programma's Burn-outpreventie

Naar beneden - Academic Vision

Bevlogen en succesvolle teams

Teams met hart voor de zaak en hart voor elkaar. Dat is waar wij in geloven. Teams waarbij iedereen elkaars kwaliteiten ziet en het beste in elkaar naar boven haalt. Dan ontstaat  synergie en co-creatie.

Wij zijn specialist op het gebied van samenwerking en communicatie en weten wat ervoor nodig is om een team vanuit betrokkenheid en bevlogenheid met elkaar te laten excelleren. Denk bijvoorbeeld aan:

Teambuilding &  teamcoaching

Proces- en projectbegeleiding

Workshops Deep democracy en Geweldloze communicatie

Ontwikkeling cultuur & organisatie

Meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Meer pro-activiteit. Meer openheid en transparantie. Vertrouwen.  Ruimte geven...
Aandacht voor de organisatiecultuur is belangrijk, maar het ontwikkelen of veranderen van de cultuur is geen sinecure.

Bij onze cultuurtrajecten brengen wij directie, docenten en studenten bij elkaar. Daarbij staat begrip en acceptatie voor elkaars  ervaringen, overtuigingen, behoeftes en ideeën centraal. Samen gestructureerd en duurzaam werken aan de gewenste werkcultuur.

Wij bieden:

Directiebegeleiding & heisessies

Projectleiding en -begeleiding

'De Onderwijsarena' met alle medewerkers en studenten

Naar beneden - Academic Vision

Advies & begeleiding op maat

Wat is jouw of jullie wens of behoefte op dit moment?

Of het nu gaat om de verdere ontwikkeling van directie, docenten en studenten of het verhogen van de betrokkenheid van alle medewerkers. Of het nu gaat om burn-outpreventie of het versterken van de samenwerking en de prestaties binnen een team of afdeling.

Ons aanbod is nooit een standaardformule.

Wij luisteren graag naar jullie specifieke wensen en behoeftes en vinden vervolgens graag met jullie opnieuw het wiel uit.

Zodat er een begeleidingstraject ontstaat dat klopt.
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden

Lees ook wat Academic Vision kan betekenen op het gebied van Leiderschap en Onderwijs.

Wij nemen graag de tijd
om te luisteren naar uw
specifieke wensen & behoeftes