Elsa Stegenga - Academic Vision

Elsa Stegenga

Managementadviseur en coach

Elsa is een zeer ervaren teamcoach, managementcoach en procesbegeleider. Vanuit rust en vertrouwen creëert zij ruimte voor mogelijkheden en groei.

Elsa richt zich voornamelijk op het opzetten en begeleiden van zelfsturende teams en resultaat verantwoordelijke teams. Met het natuurlijk karakter van personen en teams als uitgangspunt, sluit Elsa aan bij wat de persoon, het team of de situatie op dat moment nodig heeft om een volgende stap te kunnen zetten. Zo inspireert zij hen om vanuit vrijheid en authenticiteit effectiever en gelukkig te zijn. Haar kracht is het verbinden van de concrete inhoudelijke kant met de zachte menselijke kant van veranderingen. Hierbij werkt zij graag met het hogere doel van de organisatie of het team voor ogen.

Na de afronding van de studie Bestuurlijke Informatiekunde heeft zij als zelfstandig adviseur en coach actief bij diverse bedrijven in Noord Nederland. Zo heeft zij onder andere meerdere teams en managers bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden begeleid. Daarnaast heeft zij ervaring als consultant bij PricewaterhouseCoopers en als intern adviseur en coach / facilitator bij de Rijksoverheid.