Michelle Au-Jeung - Academic Vision

Michelle Au-Yeung

Coach en Trainer

Michelle Au-Yeung is werkzaam als coach in haar eigen coachingspraktijk en als docent in het onderwijs. Haar expertise ligt vooral op de terreinen didactiek, curriculum ontwikkeling en Engelse taalvaardigheid.

In het onderwijs heeft ze de finesses van het docentenvak onder de knie gekregen en ze geeft, tot op de dag van vandaag, met veel voldoening les. Ook begeleidt ze stagiaires om hun stap naar het zelfstandig functioneren voor de klas te realiseren. De laatste tijd richt Michelle zich steeds meer op het coachen van docenten die hun taalvaardigheid in het Engels willen vergroten. Michelle bouwt aan het versterken van het zelfvertrouwen bij het gebruik van een vreemde taal. Daarnaast brengt ze, samen met de coachee, de mate van taalvaardigheid in kaart en adviseert ze over hoe de taalvaardigheid te vergroten.

Het mooie aan deze verschillende werkzaamheden vindt Michelle het laten groeien en verder ontwikkelen van (jonge) mensen in hun vaardigheden en competenties. Haar stijl kenmerkt zich door goed te luisteren naar de leerbehoefte, aan te sluiten bij de reeds aanwezige competenties en de coachee te helpen deze leerbehoefte om te zetten in concrete acties. Reflectie op het toegepaste is volgens Michelle essentieel om de doorgemaakte groei te borgen.

Michelle studeerde Engelse taal en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Aansluitend behaalde ze daar haar 1e graads lesbevoegdheid. Michelle is St!r geregistreerd coach en gecertificeerd assessor. Haar laatste begeleidingsprogramma was bij de Universiteit van Amsterdam voor de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hier coachte ze docenten in het versterken van hun taalvaardigheid Engels bij het geven van colleges.