Vitaliteit in het onderwijs

Van werkdruk naar werkgeluk

Naar beneden - Academic Vision

Burn-out en stress

Werken en studeren in het hoger onderwijs in Nederland wordt meer en meer als veeleisend en zwaar ervaren. Tijd en financiën worden schaarser, terwijl de (ervaren) verwachtingen en eisen hoger worden. Dit leidt tot een jaarlijkse stijging in het aantal studenten en medewerkers met burn-out en psychische klachten zoals depressie

VUlogo_NL_Wit_HR_RGB_tcm289-201376
Amsterdam
University Utrecht
Wageningen
Fontys

Vitaliteit en welzijn

Vanuit onze expertise voelen wij ons geroepen aan dit maatschappijbrede vraagstuk bij te dragen. Vaak ligt de focus op het bieden van ondersteuning en zorg aan studenten en medewerkers die klachten ervaren. AcademicVision ziet het antwoord echter meer in preventie. Hoe creëer je een omgeving waar mensen gelukkig en gedreven zijn? En hoe bied je (jonge) mensen handvatten om ook in de toekomst gezond en weerbaar te blijven? Daarmee dragen we niet alleen bij aan de problematiek op dit moment, maar bouwen we ook een fundament van vitaliteit en welzijn voor de toekomst.

Ondersteuning

Het inzetten op preventie en werkgeluk vraagt bewuste keuzes over hoe je wilt samenwerken en samenleven in de onderwijsorganisatie. Hoe gaan we met elkaar om? AcademicVision biedt inspiratie en begeleiding voor iedereen in het hoger onderwijs. Om met de hele organisatie een beweging te maken van werkdruk naar werkgeluk of om een specifieke groep support te bieden. Wij geloven in een combinatie van bevlogen leiderschap, inspirerend onderwijs en optimale samenwerking. Met aandacht voor ieders groei en ontwikkeling, creëren we samen een gezonde, toekomstbestendige organisatie.

Naar beneden - Academic Vision

Voor iedereen belangrijk

AcdemicVision biedt begeleiding voor bestuur en management, docenten en medewerkers en studenten en PhD’s.

shutterstock_384225499

Voor bestuur & directie

Hoe vitaal is mijn organisatie?
Hoe vitaal ben ik zelf in mijn leiderschapsrol?
Hoe creëren we een organisatie die vitaliteit en welzijn ondersteunt?

 

samenwerken9474-5a83fe2e7f630

Voor docent & medewerker

Hoe vitaal ben ik als docent of medewerker?
Hoe kan ik mijn eigen vitaliteit positief beïnvloeden?
Hoe creëer ik een (leer)omgeving die vitaliteit en welzijn ondersteunt?

 

persoonlijke ontwikkeling backpack-blonde-hair-blur-214574

Voor student en PhD

Hoe vitaal ben ik als student?
Hoe creëer ik een (leer)omgeving die mijn vitaliteit nu en in de toekomst ondersteunt?
Hoe kan ik anderen hierin ondersteunen?

 

Van cultuuromslag tot gerichte aanpak

De kracht van onze begeleiding is de combinatie van kennisontwikkeling, bewustwording en praktische toepassing. Wij kunnen bijdragen aan de gehele organisatie en bieden zo de mogelijkheid om een cultuuromslag te creëren van werkdruk naar werkgeluk. Uiteraard is het ook mogelijk om op maat losse onderdelen in te zetten voor een meer gerichte aanpak.

Kennisontwikkeling:

Inzicht in de theorie over (positieve) gezondheid

Inzicht in concepten als energie, stress, ontspanning en motivatie en hoe deze van invloed zijn op vitaliteit

Kennis over leiderschap op persoonlijk, professioneel en organisatie niveau

Bewustwording:

Inzicht in eigen vitaliteit en energiebalans

Gewaarwording van eigen fysieke, mentale en/of emotionele reacties en signalen

Inzicht in eigen kwaliteiten, talenten en drijfveren en tevens belemmerende patronen en blokkades

Praktische toepassing:

Het geleerde toepassen in de persoonlijke en professionele situatie

Een gezonde situatie creëren voor jezelf en directe collega's/medestudenten en bijdragen aan een gezonde organisatie

De eerste initiatieven ondernemen in je organisatie om vitaliteit te stimuleren

Samen geven we uw organisatie richting om een gezonde gemeenschap te creëren. Bestuur en management ontwikkelen bewustzijn op inspirerend en verbindend leiderschap. Docenten en medewerkers ervaren meer veerkracht, steun en ruimte in hun rol in het onderwijs. Studenten en PhD's ontwikkelen 21st century skills om veerkrachtig in hun studie te staan en zichzelf en anderen te ondersteunen.

VUlogo_NL_Wit_HR_RGB_tcm289-201376
Amsterdam
University Utrecht
Wageningen
Fontys

Waar willen jullie je in ontwikkelen?
Neem contact met ons op!