Onderwijs

Ontdekken, inspireren en de wereld van morgen creëren

 

Naar beneden - Academic Vision

Onderwijs in beweging

Het curriculum en je onderwijsteam ontwikkelen zich voortdurend. Academic Vision biedt diensten die deze ontwikkeling ondersteunen, zoals effectieve en inspirerende didactische workshops, support bij  curriculum- en cursusontwerp, maar ook Onderwijsretraites en het programma 'de Docent als Coach'.

ACTA
Bouwkunst
Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Groningen
Amc

Onderwijs voor de toekomst

Er is veel beweging in het onderwijs om aan de eisen van de 21ste eeuw te voldoen. Het is niet langer voldoende om leerlingen en studenten gewoon voor te bereiden op de rollen en functies zoals we die nu kennen. Creativiteit, initiatief nemen en aanpassingsvermogen zijn belangrijk om goed te functioneren in de complexe en onbekende samenleving van de toekomst. Persoonlijke ontwikkeling, differentiatie, academische vaardigheden en sociale media zijn opgenomen in het curriculum. Deze ontwikkelingen vragen om actie van iedereen die bij het onderwijs betrokken is.

We ondersteunen scholen en universiteiten bij de voorbereidingen op het onderwijs voor de toekomst.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden

Een stevig didactisch fundament

'Education is the lighting of a fire.'

Ons vertrekpunt is om het vuur voor onderwijs bij directie en docenten te ontsteken. Samen creëren we vervolgens een stevig fundament voor het hele curriculum of een specifieke cursus. Zodat de docenten van daaruit in staat zijn om de fakkel voor onderwijs met passie en vertrouwen aan studenten door te geven.

Onze begeleiding bestaat altijd uit kennisontwikkeling, bewustwording en praktische toepassing. Denk aan programma's als:

Effectieve en Inspirerende BKO & SKO programma's

Professionele en didactische coaching

Workshops Onderwijsontwerp en Onderwijsuitvoering

Programma 'de Docent als Coach'

Naar beneden - Academic Vision

Een duurzaam curriculum

Een solide en toekomstbestendig curriculum opstellen betekent teamwork.

De basis ligt in de gemeenschappelijke visie op onderwijs en onderling overeengekomen eindtermen.

We ondersteunen onderwijsorganisaties bij het ontwikkelen van een solide curriculum met alle betrokkenen. Van ontwerp op papier tot implementatie in de onderwijspraktijk.

Denk aan programma's zoals:

Curriculum- of Cursus ontwerp

Begeleiding Studiedagen of Heidagen

Workshops Coachende vaardigheden en Activerend Onderwijs

Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Leerlingen en studenten die niet alleen hun kennis ontwikkelen, maar zich ook bewust zijn van hun kwaliteiten en talenten. Studenten die hun horizon verbreden, ontdekken welke bijdrage ze willen leveren aan de samenleving en welke vaardigheden ze daarvoor nodig hebben.

Om het bovenstaande te bereiken zal ook aandacht besteed moeten worden persoonlijke ontwikkeling of 'Bildung' in het onderwijs.

Wij ontwerpen en faciliteren programma's, cursussen en workshops voor studenten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit.

Denk aan programma's zoals:

Onderwijsmodules Persoonlijke Ontwikkeling

Presenteren met Theatertechnieken

Personal Effectiviteit en Time Management

Naar beneden - Academic Vision

Advies en coaching op maat

Wat is jullie belangrijkste wens of behoefte op dit moment?

Wij, van Academic Vision, zijn goed bekend met het onderwijs en helpen u graag om uw wensen en behoeften te realiseren. Of het nu gaat om een grootste curriculumverandering, een audit, een accreditatie of een ontwikkelingsprogramma voor directeuren of docenten.

Onze hoge evaluatiescores laten zien dat wij met onze programma's op maat goed weten aan te sluiten bij de wensen en behoeftes van onze opdrachtgevers.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden

Lees ook wat Academic Vision kan betekenen op het gebied van Leiderschap en  Organisatie.

 

Wat is jouw of jullie wens voor verdere ontwikkeling?  

Neem graag contact met ons op!