Het is erg interessant en leerzaam om bij de BASOT vanuit de verschillende thema’s te kijken naar je team en naar jezelf. Mooi om te zien wat daarin overeenkomsten en verschillen zijn tussen de cursisten; dat werd al meteen duidelijk door de uitvoering van de opdracht tijdens de intake. De groep voelde al snel vertrouwd. We leren van elkaars ervaringen en ondersteunen elkaar bij zaken die minder goed lopen. Het programma geeft heldere aanknopingspunten om te leren over, met en van het team. De sessies zijn op een prettige, rustige locatie buiten de VU en de coaches creëren een open, veilige sfeer waarin voldoende ruimte is voor ieders inbreng, zonder dwingend te zijn. De sessies zijn afwisselend (luisteren, praten, doen) en de begeleiders reflecteren op een waardevolle manier op ieders inbreng.

Madeleine Brouns ~ Program coordinator BSc Health & Life Sciences, VU