Silvia Hamersma - AcademicVision

Silvia Hamersma

Coach en trainer

Silvia Hamersma is zelfstandig coach en trainer met hart voor het hoger onderwijs. Hierbij gaat haar aandacht uit naar het creëren van een context waarbinnen zowel docenten als studenten zich optimaal kunnen ontplooien.

Haar kracht is dan ook het creëren van een veilige en inclusieve omgeving waar docenten en studenten zich thuisvoelen, elkaar ontmoeten en optimaal tot leren komen. Onderwijzen gaat volgens haar over het aanwakkeren van vuur, enthousiasmeren en overdragen van passie voor het vakgebied. Ze gelooft in eigen verantwoordelijkheid en zelfregie van studenten en ze begeleid hen om in contact te komen met eigen talenten en verlangens om vandaaruit gewenste doelen te bereiken. Hierbij is ze overtuigd dat de student zelf alles in huis heeft, om de gewenste resultaten te behalen op een manier die voor de student passend is. Iedere student heeft immers eigen unieke bagage, zowel hindernissen (zoals hoge verwachtingen, eerste generatie student) als hulpbronnen (bijvoorbeeld interne kwaliteiten, netwerk).

Silvia heeft ervaring met zelfsturende teams en kan ondersteunen bij processen rondom teamvorming, visievorming, samenwerking, groepsdynamische processen en communicatie. Ook heeft zij oog voor (startende) docenten en coacht hen in het waarmaken van ambities met behoud van zelfzorg en vitaliteit.

Silvia is afgestudeerd socioloog en internationaal gecertificeerd NLP trainer. Ze heeft tien jaar gewerkt als docent, onderzoeker en coach bij de Hogeschool van Amsterdam. Hier heeft ze SLB gecoördineerd en diverse vakken gegeven op het gebied van veranderkundig handelen en maatschappij. Ook heeft ze samengewerkt met de lectoraten Youth Spot en Culturele en Sociale Dynamiek. Zo faciliteerde ze binnen de minor Jongerenwerk in de Grote Stad de ‘Onderzoekswerkplaats’, een dynamische omgeving waar studenten, jongerenwerkers, docenten en onderzoekers samenwerkten aan methodiekontwikkeling.
Het allerliefste coachte ze studenten in het succesvol en zelfstandig doorlopen van hun studie. Zij zette hierbij haar kernkwaliteiten: empathie, ‘no nonsense’, gedrevenheid en enthousiasme in.