Hoe supporten we onze PhD studenten? Wat hebben ze nodig?

Door Alies Zijlstra | maart 18, 2021

Students in the Mastering my PhD program of AcademicVision

Ook zij hebben het absoluut niet makkelijk momenteel. In deze periode, vooral tijdens de Covid-19-pandemie, zien we veel promovendi worstelen met stress en een gevoel van eenzaamheid.

Voor de pandemie lieten veel onderzoeken al zien dat promovendi tijdens hun promotietraject relatief veel ongezonde stress ervaren. Maar sinds de pandemie neemt dit probleem alleen maar toe met een hoge mate van stress, onzekerheid, angst en depressie. Verschillende promovendi hebben al contact met ons opgenomen om individuele begeleiding te vragen.

Graag delen we onze kennis en ervaring bij de begeleiding van PhD studenten en wij hopen hiermee anderen te inspireren om hen ook de support te bieden die ze nodig hebben.

 Wat hebben PhD-studenten precies nodig? Waar hebben ze behoefte aan? 

Wij, van AcademicVision, geloven dat het ondersteunen van het welzijn en de ontwikkeling van de promovendi cruciaal is en we zetten ons graag in om hieraan bij te dragen.

No alt text provided for this image

De behoeften die de promovendi met ons delen in deze moeilijke periode zijn:

1.      Behoefte aan Duidelijkheid en Zekerheid 

Een belangrijke vraag die leeft bij de PhD studenten is:

Hoe wordt omgegaan met (mogelijke) onderzoeksvertraging en met mijn aanstelling?

Belangrijk is dat er in de organisatie en vanuit de supervisoren ruimte en aandacht is voor dit gevoel van onzekerheid dat promovendi, vooral ook in deze tijd, ervaren. Gelukkig zien we dat er nu ook op landelijk niveau aandacht voor is, onder meer in het Nationaal Programma Onderwijs. Hier wordt de belangrijke rol van PhD studenten in het hoger onderwijs erkend en worden vanuit verschillende partijen middelen beschikbaar gesteld ‘om onderzoekers te behouden voor onderwijs én hun onderzoeksvertraging als gevolg van de Coronapandemie op te vangen’. Hopelijk draagt dit al enigszins bij aan meer zekerheid en vooral ook meer erkenning en waardering voor de PhD studenten. Tegelijkertijd zal dit op zichzelf niet voldoende zijn en spelen ook andere factoren een rol, zoals vermeld in dit artikel.

2.      Behoefte aan Verbinding & Connectie 

Bij deze behoefte supporten we de promovendi o.a. door:

✓  Het Co-creëren van een  PhD Community in de faculteit met de volgende doelen:

§  Social connection en het delen van kennis en ervaring (in en tussen afdelingen)

§  Support tijdens hun PhD traject

§  Information delen over conferenties, grants, etc.

§  Support bij hun loopbaanontwikkeling en oriëntatie op de arbeidsmarkt

✓  Co-creatie van een Buddy Programma

Een Buddy programma ‘linkt’ PhD studenten met elkaar, om elkaar te supporten en te inspireren, door kennis en ervaring uit te wisselen, vragen te beantwoorden en elkaar te helpen met het vinden van oplossingen.

No alt text provided for this image

3.      Behoefte aan Professionele support

Hierbij ondersteunen we de promovendi o.a. door:

    ✓  Het support programma: Mastering my PhD

Tijdens dit online en/of offline programma wordt aan PhD studenten verschillende workshops en individuele support geboden met onderwerpen als:

Work-life balance, Academic writing, Presentation skills, Teaching essentials, Effective communication with your supervisor and Critical thinking and Debating.

Mastering my PhD wordt door PhD studenten hooggewaardeerd en heeft altijd een gemiddelde evaluatiescore van 8+  

De volgende link geeft je direct een beeld van het programma:

https://academicvision.nl/mastering-my-phd-programme-2/

Als je interesse hebt, kunnen we je een evaluatierapport toesturen.

No alt text provided for this image

✓  Masterclasses voor Supervisoren

Tijdens deze masterclasses staat de volgende vraag centraal:

Hoe kan je als Supervisor jouw PhD studenten optimaal ondersteunen bij hun welzijn en hun ontwikkeling? 

4.      Behoefte aan Ruimte voor persoonlijke vragen

Wij supporten de PhD studenten hierbij, o.a. door:

✓   Individuele coaching

Deze 1-op-1 begeleiding biedt de promovendi ondersteuning bij de worstelingen waarmee ze worden geconfronteerd, zoals het omgaan met stress en eenzaamheid, een moeizame relatie met hun begeleider, een gebrek aan vertrouwen of het gevoel vast te zitten in hun promotietraject.

Voorbeelden van ervaringen die promovendi delen na de individuele coaching zijn:

“Onlangs heb ik 3 individuele coaching gesprekken gehad en ik vond het erg nuttig en leuk. De coaching heeft me geholpen om me bewuster te worden van mijzelf en een aantal van de lessen breng ik al in praktijk. Jij en je team doen geweldig werk om promovendi te helpen bij het ontwikkelen van hun soft skills.”

“Na elke sessie met de coach ging ik naar huis met een enorme boost in zelfvertrouwen en minstens 3 belangrijke inzichten.”

“Voordat ik werd gecoacht, begreep ik niet waarom veel van het gedrag dat ik wilde veranderen zo hardnekkig was. Met behulp van een coach heb ik onderzocht welke overtuigingen aan mijn gedrag ten grondslag liggen. Dit geeft me een veel duidelijker beeld van waarom ik doe wat ik doe. De coach heeft me ook geholpen te begrijpen hoe ik bepaalde overtuigingen kan veranderen om het gemakkelijker te maken om mijn gedrag aan te passen.”

No alt text provided for this image

Wij hopen dat dit artikel je inspiratie en ideëen heeft gebracht m.b.t. support voor de PhD studenten. Ze hebben het hard nodig!

Neem graag contact met ons op als je samen mogelijkheden van support wil onderzoeken.

Draag je het ondersteunen van PhD’s ook een warm hart toe? En heb je meer suggesties of ideëen om PhD studenten te ondersteunen? Geef het dan graag aan in de comments!

Een fijne dag!

Meer inspiratie? www.academicvision.nl/inspiratie/

#Aandachtvooriedereen #hartvoorphd’s #hartvoorstudenten #AcademicVision #servinghighereducation #leiderschap #onderwijs #organisatie