Welzijn & ontwikkeling van leerlingen, studenten en docenten!

Door Frank Buskermolen | februari 28, 2021

De Onderwijsarena Cultuurverandering met met staf en studenten AcademicVision

Besteding extra Coronagelden onderwijs – Waar begin je en hoe?

Vorige week werd het Nationaal Programma Onderwijs bekendgemaakt door het kabinet. Een ongekende financiële steun voor het onderwijs in de volle breedte. Welkome euro’s in een onzekere tijd met veel zorg om het welzijn & de ontwikkeling van leerlingen en studenten enerzijds, maar ook om de vele docenten die linksom of rechtsom snel moesten schakelen naar online onderwijs.

Van de leidinggevenden van scholen, opleidingen en faculteiten die wij gesproken hebben, horen we dat er naast een mogelijk initieel enthousiasme ook veel vragen en dilemma’s loskomen over de besteding van zoveel euro’s. We schetsen er een paar hieronder:

Dat leidinggevenden ergens het geld graag snel willen investeren, bijvoorbeeld. Deze situatie is al een jaar aan de gang, de huidige situatie is helder en ook de precieze gevolgen ervan voor docenten en studenten.
Daarnaast kan dit ook een waardevol moment zijn om juist even stil te staan bij de vraag welke aanpak en welke mogelijkheden het beste aansluiten bij de huidige situatie van de school of opleiding én de grootste duurzame impact zullen hebben.
En ook de verantwoording is essentieel. Het gaat om veel geld en er wordt van scholen en opleidingen verwacht dat dit zinvol wordt besteed. Er wordt door OCW een ‘Coronaparagraaf’ met verantwoording verwacht in elk jaarverslag.
Dat creëert de vraag:

1. ‘Hoe kun je op een zo kort mogelijke termijn een zorgvuldige afweging maken, zodat het beschikbare geld op een verantwoorde en meest zinvolle manier besteed wordt?

Een ander onderwerp dat opkomt is het welbekende ‘top down of bottom up dilemma’.
Het ministerie van OCW geeft in de begeleidende brief bij het NPO aan dat er ruimte zal zijn voor een ‘eigen schoolprogramma’ in het PO en VO. In het MBO en HO is ‘maatwerk’ één van de uitgangspunten van dit steunpakket. Hoe benader je dit als leidinggevende?
Begin je met vergaderen over bestedingskaders, normbedragen en criteria ‘van bovenaf’, of durf je vanuit vertrouwen de bestedingskeuzes vooral bij je teams, bij de professionals te leggen? Of misschien zelfs de leerlingen of studenten hier een belangrijke rol in te geven? Durf je ruimte te bieden, zodat zij kunnen aangeven wat er voor hen nodig is, zodat er maatwerk geregeld kan worden? Of ga je liever voor één raamwerk voor de hele school of opleiding?

2. ‘Wie betrek je bij de besluitvorming en hoe komt de besluitvorming tot stand?’

En dan natuurlijk het maken van gedegen keuzes. Wat heeft voor jouw school of opleiding prioriteit? Waar is het meest behoefte aan?
Er zijn verschillende doelgebieden waar het geld aan besteed kan worden, waarvan de belangrijkste lijken te zijn:

• Welzijn van leerlingen & studenten
• Welzijn van (team) docenten & medewerkers
• Ontwikkeling van leerlingen & studenten
• Werving en ontwikkeling van docenten & medewerkers
• Onderwijsontwikkeling

Stel dat je als school of opleiding, met dank aan het Nationaal Programma Onderwijs, met zo’n vijftig docenten kiest voor 2 fulltime mensen erbij voor een jaar. Dan rijzen de volgende vragen: Wat gaan die docenten dan doen en wie gaat daarover? Wat helpt de vitaliteit en flexibiliteit van je onderwijsteam en daarmee je leerlingen of studenten? Kies je voor extra vakdocenten ter verlichting, individueel begeleiders, mentoren, of een coach en ondersteuner voor je docenten? Met welke keuzes maken we het grootste verschil?
Door OCW wordt een menukaart beloofd met bewezen interventies en de vraag zal zijn welke interventies het beste passen bij jouw school of opleiding.

3. ‘Welke keuzes hebben de meest waardevolle en duurzame impact op jouw school of opleiding?

Het is de uitdaging om dergelijke dilemma’s in iedere onderwijsorganisatie adequaat te bespreken, om tot de eigen keuzes te komen, samen met docenten, leerlingen/studenten en eventuele anderen partijen.
De extra gelden komen vast met spelregels en zijn meer of minder tijdelijk dan wel structureel. Dat maakt nogal uit voor de keuzes die je als organisatie gaat maken.
Hierbij is het goed om samen te weten waar je nu staat en wat je prioriteiten zijn op korte en langere termijn en waar je met elkaar voor wil gaan.

Vanuit onze expertise dragen we in deze periode graag ons steentje bij door begeleiding te bieden, mee te denken en inspiratie te brengen op basis van wetenschappelijke informatie en ook onze jarenlange ervaring bij de begeleiding van scholen en opleidingen.

Wat betekent dit concreet?

1. We bieden directieteams van scholen en opleidingen support bij het maken van verantwoorde en zinvolle keuzes met betrekking tot het Nationaal Programma Onderwijs.
De eerste 10 scholen of opleidingen die graag op korte termijn stappen willen maken, zullen we kosteloos ondersteunen. Mocht dit aansluiten bij een behoefte die jullie hebben, neem dan graag even contact met ons op.

2. De komende weken zullen we allerlei ervaringen uit de praktijk, ideeën en suggesties delen om eenieder in het onderwijs te inspireren om met deze kansen van 8,5 miljard een zo groot mogelijk verschil te maken.

Onze drijfveer, van AcademicVision, is bijdragen aan het welzijn & de ontwikkeling van iedereen in het onderwijs, van leerling, student, docent, onderwijsmedewerker, coördinator, afdelingsleider, PhD, hoogleraar tot directeur of bestuurder.