Onderwijs

Ontdekken, inspireren en de wereld van morgen creëren

Naar beneden - Academic Vision

Wijs in onderwijs

Uw curriculum en docententeam zijn continu in beweging. Wij, van Academic Vision, bieden allerlei diensten die deze beweging ondersteunen, zoals inspirerende BKO- en SKO-programma's, curriculumontwerp,
workshops en didactische coaching.

ACTA
Bouwkunst
Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Groningen
Amc

Onderwijs voor de toekomst

Het onderwijs is in beweging om tegemoet te komen aan de eisen van de 21ste eeuw. Het is niet langer voldoende om studenten alleen voor te bereiden op rollen of functies die we nu kennen. Creativiteit, initiatief nemen en aanpassingsvermogen zijn belangrijk om in de complexe en onbekende samenleving van de toekomst te kunnen functioneren.
Persoonlijke ontwikkeling, differentiatie,  academische vaardigheden en Social Media maken steeds vaker onderdeel uit van het curriculum. Dit vraagt een beweging van iedereen die bij het onderwijs betrokken is.

Wij ondersteunen opleidingen en organisaties om zich voor te bereiden op het onderwijs van de toekomst.
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden

Een sterke didactische basis

'Education is the lighting of a fire.'

Voor ons is het startpunt om bij directie en docenten het vuur voor onderwijs te ontbranden. Zo kunnen zij met inspiratie en vertrouwen het onderwijs verzorgen en ook bij studenten het vuurtje aanwakkeren.
Onze begeleiding is altijd een combinatie van kennisontwikkeling, bewustwording en praktische toepassing.
Denk bijvoorbeeld aan:

Inspirerende BKO en SKO programma's

Professionele & didactische coaching

Workshops onderwijs ontwerp en uitvoering

Coaching Engelse taalvaardigheden

Naar beneden - Academic Vision

Een curriculum dat staat

Een gefundeerd curriculum maak je samen.
De basis bestaat uit een gemeenschappelijke visie op onderwijs en gezamenlijk vastgestelde eindtermen.

Wij begeleiden opleidingen om samen met alle betrokkenen een curriculum te ontwikkelen dat staat als een huis.
Van ontwerp op papier tot uitvoering in de onderwijspraktijk.
Denk bijvoorbeeld aan:

Curriculum- of cursusontwerp

Begeleiding Studiedagen of hei-dagen

Workshops Coachende vaardigheden en Activerende didactiek

Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Studenten die niet alleen hun kennis ontwikkelen, maar zich ook bewust worden van hun kwaliteiten en talenten. Studenten die ontdekken welke waarde zij willen toevoegen aan de maatschappij en welke vaardigheden zij daarvoor nodig hebben.

Dat vraagt aandacht voor persoonlijke ontwikkeling of Bildung in het onderwijs.

Wij ontwerpen en faciliteren programma's, cursussen en workshops voor studenten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit. Denk bijvoorbeeld aan:

Onderwijsmodules Persoonlijke ontwikkeling

Presenteren met theatertechnieken

Persoonlijke effectiviteit & Timemanagement

Naar beneden - Academic Vision

Advies & begeleiding op maat

Wat is jullie belangrijkste wens of behoefte op dit moment?

Wij, van Academic Vision, zijn thuis in het hoger onderwijs en ondersteunen jullie graag om de wensen en doelen die jullie hebben te realiseren.
Of het nu gaat om een grootse curriculumverandering, een visitatie of accreditatie of een ontwikkeltraject voor directie of docenten.

Onze hoge evaluatiescores laten zien dat wij onze maatwerktrajecten goed weten aan te sluiten bij de behoefte die er is.
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden

Lees ook wat Academic Vision kan betekenen op het gebied van Leiderschap en Organisatie.

 

Wij nemen graag de tijd
om te luisteren naar uw
specifieke wensen & behoeftes